Tutkimus Yhteystiedot

Psychologicum
vahtimestari

puh. (02) 941 29685
GSM 050 465 4351
Kello 15.30 jälkeen:
GSM 050 465 4331

Sijainti ja aukioloajat

Neuvontaa:
psyko-opintoasiat@helsinki.fi

Esittely

Psykologian piirissä toimii noin 20 tutkimusryhmää kattaen laajasti psykologisen tutkimuksen kenttää. Psykologian tutkijat ja opettajat julkaisevat vuodessa yli 100 artikkelia arvioijakäytäntöä noudattavissa tieteellisissä lehdissä, mikä osoittaa tieteellisen toiminnan korkean kansainvälisen tason. Ulkopuolinen tutkimusrahoitus muodostaa yli puolet psykologian tutkimuksen rahoituksesta. Valtaosa henkilökunnasta työskentelee tällä rahoituksella.

Helsingin yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainvälisessä arvioinnissa vuonna 2012 kaksi käyttäytymistieteiden laitoksen tutkimusyhteisöä sai täydet pisteet. Yhteisöt olivat professori Katri Räikkönen-Talvitien johtama Developmental Psychology Research Group ja professori Liisa Keltikangas-Järvisen johtama Personality and Well-being. Lähes täydet pisteet sai professori Teija Kujalan johtama Cognitive Neuroscience Cluster.

Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä toimiva Musiikin aivotutkimusryhmä muodostaa yhdessä Jyväskylän yliopiston Musiikin laitoksen kanssa Monitieteisen musiikin tutkimuksen huippuyksikön vuosina 2008-2013.

Helsingin yliopisto