Psykologia Yhteystiedot

Psychologicum
vahtimestari

puh. (02) 941 29685
GSM 050 465 4351
Kello 15.30 jälkeen:
GSM 050 465 4331

Sijainti ja aukioloajat

Neuvontaa:
psyko-opintoasiat@helsinki.fi

Tervetuloa!

Psykologian laitos on 1.1.2010 lähtien yhdistynyt kasvatustieteen laitoksen ja puhetieteiden laitoksen kanssa käyttäytymistieteiden laitokseksi.

Psykologian oppiaine ja koulutus säilyy kuitenkin samanlaisena kuin ennenkin. Näillä sivuilla on tietoa psykologiasta oppiaineena ja tieteenalana. Psykologian oppiaine Helsingin yliopistossa on saanut alkunsa filosofian professori Eino Kailan vuonna 1932 perustamasta psykologisesta laboratoriosta. Nykyään oppiaineessa harjoitetaan tutkimusta ja annetaan opetusta laaja-alaisesti psykologian eri osa-alueilla. Edustettuina ovat: havainto- ja kognitiivinen psykologia, kehityspsykologia, kliininen psykologia, liikennepsykologia, neuropsykologia, persoonallisuuspsykologia, psykometriikka ja metodologia, sekä työn, teknologian ja organisaatioiden psykologia. Korkeatasoista tutkimusta tehdään kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä ja yli kahdessakymmenessä psykologian eri alojen tutkimusryhmässä.

Yhteistyötä tehdään läheisesti erityisesti kognitiotieteen oppiaineen kanssa.

Käyttäytymistieteiden laitoksella psykologian ja kognitiotieteen tutkijat ja opettajat toimivat viiden osaston puitteissa:

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö

Psykologian omat