Psykologia Yhteystiedot

Psychologicum
vahtimestari

puh. (02) 941 29685
GSM 050 465 4351
Kello 15.30 jälkeen:
GSM 050 465 4331

Sijainti ja aukioloajat

Neuvontaa:
psyko-opintoasiat@helsinki.fi

Tervetuloa!

Psykologia siirtyy 1.1.2017 alkaen osaksi lääketieteellistä tiedekuntaa, sen Medicum-yksikköön, ja muodostaa yhdessä logopedian kanssa psykologian ja logopedian osaston.

Psykologian koulutus säilyy kuitenkin samanlaisena kuin ennenkin. Psykologian oppiaine Helsingin yliopistossa on saanut alkunsa filosofian professori Eino Kailan vuonna 1932 perustamasta psykologisesta laboratoriosta. Nykyään oppiaineessa harjoitetaan tutkimusta ja annetaan opetusta laaja-alaisesti psykologian eri osa-alueilla. Edustettuina ovat: havainto- ja kognitiivinen psykologia, kehityspsykologia, kliininen psykologia, liikennepsykologia, neuropsykologia, persoonallisuuspsykologia, psykometriikka ja metodologia,. Korkeatasoista tutkimusta tehdään kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä ja yli kahdessakymmenessä psykologian eri alojen tutkimusryhmässä.

Kognitiotiede siirtyy samalla humanistisen tiedekunnan nykykielten laitokseen.

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö

Psykologian omat