Technology in Education Research Group | TEdu


Ryhmän sivut (englanniksi)  Description (In English)

Kuvaus

Technology in Education Research Group tutkii uusimman teknologian hyödyntämistä oppimisessa ja opettamisessa kaikilla koulutusasteilla. Ryhmä perustettiin vuoden 2009 alussa, mutta ryhmän perustajajäsenet ovat työskennelleet tutkijoina Helsingin yliopistossa jo yli 10 vuotta (ks. the Centre for Research on Networked Learning and Knowledge Building) TEdu on monitieteinen tutkimusryhmä, jonka jäsenet edustavat asiantuntemusta psykologiassa, kasvatustieteessä ja kognitiotieteessä. Tutkimusryhmällä on aikaisemman toiminnan kautta runsaasti sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteistyötahoja ja se toimii tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja opettajien kanssa.

Henkilöt

Käyttäytymistieteiden laitos  Psykologia   Helsingin yliopisto