Tiedotteet

22.5.2007 HY: Kutsu tiedotusvälineille: Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan
promootio 24.–26.5.2007

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootioaktia perjantaina 25. toukokuuta kello 10 yliopiston suureen juhlasaliin (Unioninkatu 34). Tiedotusvälineiden on mahdollista seurata aktia salin
vasemman puolen parvelta, josta myös kuvaus on sallittua. Promootioaktiin miesten tulee pukeutua tummaan pukuun ja naisten mustaan, käsivarret peittävään asuun.

Filosofisen tiedekunnan promootiossa 24.–26. toukokuuta maisterin arvon saa 341 maisteria, joista 222 osallistuu promootioon läsnä olevina. Lisäksi promovoidaan ennätykselliset 246 tohtoria, joista 174 läsnä olevina. Tohtoripromovendien joukossa ovat mm. kansanedustaja Päivi Lipponen ja linnanvouti Anne Puonti. Promootiossa juhlistetaan myös vuonna 1957
promovoituja maistereita ja tohtoreita: riemumaistereiksi vihitään 46 ja riemutohtoreiksi 7 henkilöä. Promoottorina toimii pohjoismaisten kielten professori Mirja Saari, juhlamenojen ohjaajana fysiikan professori Keijo Hämäläinen ja yliairuena farmasian teknologian dosentti Leena Peltonen.

Filosofinen tiedekunta kunnioittaa 16:ta tieteen ja yhteiskunnan eri aloilla ansioitunutta henkilöä vihkimällä heidät kunniatohtoreiksi. He ovat professori Marianne Bakró-Nagy, professori Mats Björklund, professori Rosi Braidotti, professori Paul Drew, professori Paul R. Ehrlich, filosofian lisensiaatti Harry Halén, professori Tadeusz Iwaniec, professori Randy Katz,
tekniikan lisensiaatti Helena Kekkonen, professori Karen A. Matthews, professori Andreij Podolskiy, professori Thomas S. Popkewitz, professori Bernhard Rieger, professori John P. Smol, professori Paul E. Wagner ja professori Peter York. Lisätietoa kunniatohtoreista.


OHJELMA:

Torstai 24.5.
Kolmepäiväiset promootiojuhlallisuudet alkavat torstaina aktiharjoituksella ja seppeleensitojaisilla sekä niiden jälkeisillä päivällisillä. Floran päivänä 13.5. promovendit valitsivat yleiseksi seppeleensitojattarekseen vararehtori Hannele Niemen tyttären Pia-Maria Niemen, joka ohjeistaa maisteripromovendien seuralaisia eli seppeleensitojia Kaapelitehtaan
Merikaapelihallissa kello 15 alkaen järjestettävissä seppeleensitojaisissa.

Perjantai 25.5.
Maisterit ja tohtorit vihitään juhlallisessa promootioaktissa yliopiston juhlasalissa perjantaina kello 10 alkaen. Promootiossa kantaesitetään säveltäjä Pasi Lyytikäisen säveltämä promootiokantaatti, johon on kirjoittanut tekstin runoilija Saila Susiluoto. Aktin jälkeen noin kello 14 lähtee kulkue jumalanpalvelukseen Tuomiokirkkoon, jossa saarnaa tuomiorovasti Matti Poutiainen. Illalla juuri vihityt maisterit ja tohtorit juhlivat promootiopäivällisillä Finlandia-talolla. Päivällisillä esitetään myös promootiota varten perinteiseen tapaan tilatut runot, jotka ovat
kirjoittaneet runoilija Sanna Karlström ja promootioon riemutohtorina osallistuva professori, runoilija Lars Huldén.

Lauantai 26.5.
Lauantain ohjelmassa on retki Hanasaaren ruotsalais-suomalaiseen kulttuurikeskukseen, johon lähdetään Kauppatorilta laivoilla kello 10. Illalla on Vanhalla ylioppilastalolla tanssiaiset. Sunnuntaiaamuna noin kello 2.30 promovendit seuralaisineen ja tanssiaisvieraat lähtevät Vanhalta kulkueessa Esplanadin puiston kautta Senaatintorille. Kulkueen aikana pidetään puheita patsaiden luona, ja nouseva aurinko vastaanotetaan Senaatintorilla kello 4.17.

 

22.5.2007 HU: Filosofiska fakultetens promotion vid Helsingfors universitet 24–26.5.2007

Representanter för media är välkomna att följa med magisters- och doktorspromotionen vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet fredagen den 25 maj klockan 10 i universitetets stora festsal (Unionsgatan 34). Journalister inbjuds att följa med promotionsakten från läktarna på salens vänstra sida. Härifrån är också fotografering tillåten. Under promotionsakten bör män bära svart kostym och kvinnor svart klädsel som täcker armarna.

Under filosofiska fakultetens 94 magisters- och doktorspromotion promoveras ett rekordantal doktorer, sammanlagt 246 stycken, av vilka 174 är närvararande. Dessutom promoveras 341 magistrar, av vilka 222 är närvararande, 46 jubelmagistrar och sju jubeldoktorer. Jubelmagistrarna och jubeldoktorerna promoverades till magistrar och doktorer för femtio år sedan vid fakultetens promotion år 1957.

Som promotor fungerar Mirja Saari, professor i nordiska språk. Ceremonimästare är professor Keijo Hämäläinen från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och övermarskalk docent Leena Peltonen från farmaceutiska fakulteten.

FLERA SVENSKSPRÅKIGA PROMOVENDER
Lars Huldén, som promoveras jubeldoktor, är promotionsskald. Bland de 16 hedersdoktorer som promoveras finns bland annat professor Mats Björklund från Uppsala universitet. Han är en världsberömd evolutionsbiolog som studerar evolutionära processer hos fiskar och fåglar.

De övriga hedersdoktorerna är professor Marianne Bakró-Nagy, professor Rosi Braidotti, professor Paul Drew, professor Paul R. Ehrlich, filosofie licentiat Harry Halén, professor Tadeusz Iwaniec, professor Randy Katz, teknologie licentiat Helena Kekkonen, professor Karen A. Matthews, professor Andreij Podolskiy, professor Thomas S. Popkewitz, professor Bernhard Rieger, professor John P. Smol, professor Paul E. Wagner och professor Peter York. Mer information (på finska).

Bland doktorspromovenderna finns flera svenskspråkiga, bland annat Maria Hirvi-Ijäs och Ulla Tillander-Godenhielm.

---

Filosofiska fakulteten består idag av humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, farmaceutiska, biovetenskapliga och beteendevetenskapliga fakulteten. Filosofiska fakultetens promotion är den största, äldsta och vackraste av Finlands akademiska fester. Dess rötter sträcker sig ända till 1600-talet, men varje promotion reflekterar även sin egen tids idéer och anda. Vid promotionsakten överräcks de akademiska insignierna till promovenderna, kransen och ringen till magistrarna samt hatten och värjan till doktorerna och de får rätt att använda dessa.

 

13.5.2007 Pia-Maria Niemi filosofisen tiedekunnan promootion yleiseksi seppeleensitojattareksi

Promootiojuhlinta alkoi jo Floran päivänä 13.5., kun promovendit valitsivat yleisen seppeleensitojattaren ja osallistuivat yhteiseen kevätjuhlaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Kokouksessaan Vanhalla ylioppilastalolla promovendit valitsivat
yksimielisesti yleiseksi seppeleensitojattareksi Helsingin yliopiston vararehtori Hannele Niemen tyttären Pia-Maria Niemen. Valinnalla haluttiin kunnioittaa vararehtori Niemeä, joka on tutkimuksen ja opetuksen lisäksi tehnyt mittavan työn Helsingin yliopiston opetuksen kehittämiseksi. Tehtävään valittiin näin ensimmäisen kerran historiassa rehtoraatin naisjäsenen tytär.

"On suuri kunnia, että tyttärelleni on suotu tällainen merkittävä tehtävä", sanoo vararehtori Hannele Niemi.

Yleiseksi seppeleensitojattareksi valittu Pia-Maria Niemi (s. 1987) on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2006 Järvenpään lukiosta ja opiskelee tällä hetkellä teologiaa Helsingin yliopistossa.

Yleinen seppeleensitojatar on promoottorin rinnalla promootion keulahahmo ja hengetär sekä seppeleensitojattarien ja -sitojien esikuva. Yleisen seppeleensitojattaren valinnalla on pitkät perinteet. Vuodesta 1832 yleiseksi seppeleensitojattareksi on yleensä pyydetty jonkun filosofisen tiedekunnan professorin tytärtä. Yleinen seppeleensitojatar, virgo clarissima, symboloi vielä nykyäänkin – promootioiden ollessa suurempia kuin koskaan – kevättä, nuoruutta ja uskoa tulevaisuuteen. Yleinen seppeleensitojatar solmii yhdessä edeltäjiensä ja ystäviensä kanssa niiden promovendien seppeleet, joilla ei ole omaa sitojaa, sekä opastaa ja valvoo muiden seppeleensitojien työtä. Hän siirtää edelleen seppeleensitomisperinteen taitoja tämän vuoden seppeleensitojattarille ja -sitojille opittuaan ne itse aiemmilta yleisiltä seppeleensitojattarilta.

 

10.4.2007 HY: Filosofisen tiedekunnan promootiossa vihitään 16 kunniatohtoria

Helsingin yliopiston filosofinen tiedekunta viettää maisteri- ja tohtoripromootiota 24.–26. toukokuuta 2007. Kunniatohtoreiksi vihitään 16 tieteen, kulttuurin ja yhteiskunnan eri aloilla ansioitunutta henkilöä:

Marianne Bakró-Nagy (s. 1946) on kansainvälisesti merkittävä suomalais-ugrilaisten kielten tutkija. Professori Bakró-Nagy on yhdistänyt innovatiivisesti kielitypologian ja kielihistorian menetelmiä ja tuottanut kansainväliselle yleisölle tietoa pienimmistä ja uhanalaisimmista suomalais-ugrilaisista kielistä ja niitä puhuvien ihmisten kulttuurista.

Mats Björklund (s. 1956) on toiminut eläinekologian professorina vuodesta 1999. Hänen tutkimuksensa kohdistuu luonnon monimuotoisuuden, lajien muuntelun ja lajiutumisen evolutiivisiin kysymyksiin.

Rosi Braidotti (s. 1954) on kansainvälisesti arvostettu ja laaja-alainen naistutkimuksen teoreetikko, jonka teokset ovat merkittävällä tavalla uudistaneet naistutkimuksen kysymyksenasetteluja sukupuolieroista, ruumiillisuudesta, materiaalisuudesta ja paikantuneisuudesta. Professori Braidotti tunnetaan naistutkimuksen eurooppalaisen yhteistyön keskeisenä vaikuttajana ja EU:n rahoittaman ATHENA-verkoston luojana.

Paul Drew (s. 1948) on etnometodologisen keskustelunanalyysin etevimpiä ja kansainvälisesti arvostetuimpia edustajia. Professori Drew on tutkinut sekä jokapäiväistä vuorovaikutusta että institutionaalisia tilanteita – mm. lainkäytön ja oikeusistuimen kieltä, lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta ja liikeneuvotteluja.

Paul R. Ehrlich (s. 1932) johtaa suojelubiologian alalla toimivaa Center for Conservation Biologya Stanfordin yliopistossa. Professori Ehrlich on koevoluution tutkimuksen pioneereja, ja hänen perhospopulaatioiden rakenteen, dynamiikan ja genetiikan tutkimuksensa ovat vaikuttaneet merkittävästi populaatiobiologian kehitykseen. Hän on vuosikymmenien ajan kirjoittanut maapallon ylikansoituksen seurauksista ja nostanut erilaisia ympäristökysymyksiä suuren yleisön tietoisuuteen.

Harry Halén (s. 1943) on toiminut 1974–2005 Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen amanuenssina. Hallintoviran tunnollisen hoitamisen ja itämaita koskevien kyselijöiden tiedonjanon tyydyttämisen ohella filosofian lisensiaatti Halén on tauotta harjoittanut tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Hänen laaja tuotantonsa käsittää 300 nimekettä mm. turkologian, buddhalaisuuden, tibetologian, orientalistiikan, tieteenhistorian sekä Mannerheim-kokoelmien aloilla.

Tadeusz Iwaniec (s. 1947) toimii matematiikan professorina Syracusen yliopistossa, Yhdysvalloissa, jossa hänellä on John Raymond French' professorin oppituoli. Iwaniec on johtavia matemaattisen analyysin tutkijoita maailmassa. Erityisesti geometrisen analyysin saralla Iwaniec on ollut merkittävä suunnannäyttäjä. Hän on tuonut alaan uusia vahvoja menetelmiä mm. konformigeometriasta, harmonisesta analyysista, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriasta ja variaatiolaskennasta. Hänen
tutkimustyöllään ja näkemyksillään on ollut erittäin merkittävä vaikutus suomalaiseen matematiikkaan.

Randy Katz (s. 1955) on yksi maailman johtavista hajautettujen järjestelmien tutkijoista. 1990-luvulla professori Katz oli yksi liikkuvan tietojenkäsittelyn tutkimuksen uranuurtajia. 2000-luvulla hän on osallistunut aktiivisesti UC Berkeleyn ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitosten jatko-opiskelijoiden yhteistyön kehittämiseen.

Helena Kekkonen (s. 1926) tunnetaan ’Suomen rauhankasvatuksen äitinä’. Tekniikan lisensiaatti Kekkoselle myönnettiin vuonna 1981 ensimmäisenä maailmassa UNESCOn rauhankasvatuspalkinto ansioistaan rauhan ja kehitysyhteistyön edistämiseksi. Kekkonen tekee uraa uurtavaa työtä lasten ja nuorten rauhankasvatuksen puolesta hyödyntäen eri taiteenlajien ja teknologian mahdollisuuksia.

Karen A. Matthews (s. 1946) on psykiatrian, epidemiologian ja psykologian professori Pittsburghin yliopistossa, jossa hän johtaa yliopistonsa käyttäytymislääketieteen koulutusohjelmaa ja Pittsburgh Mind Body -keskusta. Hänen tutkimuksensa on kohdistunut sydän- ja verisuonitautien psykologisiin vaaratekijöihin kehityksen käännekohdissa.

Andreij Podolski (s. 1947) on P. J. Galperinin seuraaja kehityspsykologian oppituolissa Moskovan valtionyliopistossa. Professori Podolski on kehittänyt ja laajentanut henkisen toiminnan vaiheittaisen muodostamisen teoriaa niin kouluun kuin teollisuuteen ja terveydenhuoltoon. Podolski oli ensimmäinen vieraileva professori, kun Helsingin yliopisto käynnisti vierailevien kutsuprofessorien ohjelman. Hän on tiedekunnan dosenttina osallistunut yli vuosikymmenen opetukseen ja tutkimukseen.

Thomas S. Popkewitz (s. 1940) on kansainvälisesti arvostettu kasvatussosiologi ja -historioitsija, joka on tutkinut erityisesti koulutusreformeja ja kasvatustutkimusta hallitsevia järkevyyden järjestelmiä. Tällä hetkellä professori Popkewitz erittelee historiallisesti opetuksen, opettajankoulutuksen ja kasvatustieteen nykyisiä uudistuksia käytäntöinä, jotka tuottavat ulossulkemisen ja mukaanottamisen periaatteita. Popkewitz on vaikuttanut suomalaiseen keskusteluun paitsi julkaisujensa myös tutkimusyhteistyön ja opetuksen kautta aina 1990-luvun alusta lähtien.

Bernhard Rieger (b. 1959) toimii professorina Münchenin teknillisessä korkeakoulussa ja johtajana Wackerin silikoni-instituutissa. Rieger on maailmanlaajuisesti tunnettu polymerointikatalyyttikemisti, joka on monin innovatiivisin tavoin tutkinut ja kehittänyt uusia katalyyttejä ja materiaaleja. Reaktiomekanismeja tutkimalla hän on kyennyt edistämään merkittävästi sekä alan tiedettä että teknologiaa.

John P. Smol (s. 1955) toimii ympäristömuutoksen professorina Queen’s yliopiston biologian laitoksella Kingstonissa, Kanadassa. Smol on maailman johtava paleolimnologi, jonka tutkimukset ovat kohdistuneet globaaleihin ympäristöongelmiin kuten ilmastonmuutokseen, UV-säteilyn ympäristövaikutuksiin sekä vesistöjen rehevöitymiseen ja happamoitumiseen.

Paul E. Wagner (s.1948) on yksi maailman merkittävimmistä aerosolifyysikoita erityisesti kokeellisessa nukleaatiotutkimuksessa. Professori Wagnerin syvällinen ymmärrys ja kokeellinen näkemys uusien hiukkasten muodostumisesta ovat avanneet merkittäviä uusia näköaloja. Hän on ollut yhteistyössä suomalaisten aerosolifyysikoiden kanssa yli 20 vuotta ja ollut merkittävä taustavaikuttaja suomalaisen aerosolitutkimuksen nykyiseen menestykseen.

Peter York (s. 1945) on Bradfordin yliopiston (Iso-Britannia) fysikaalisen farmasian professori. York on lääkekiteytyksen ja -partikkelitutkimuksen johtava tutkija maailmassa. Nykyisin hänen tutkimuksensa suuntautuu laskennalliseen farmasiaan sekä tekoälyn ja tietämysteknologian farmaseuttisiin sovelluksiin.

Helsingin yliopiston filosofisella tiedekunnalla on Suomen vanhin promootioperinne. Tiedekunnan ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1643 Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa vanhan eurooppalaisen yliopistoperinteen mukaisesti.

Turun Akatemiasta periytyneeseen filosofiseen tiedekuntaan kuuluvat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, farmasian, biotieteellinen ja käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Promoottorina toimii professori Mirja Saari humanistisesta tiedekunnasta, juhlamenojen ohjaajana professori Keijo Hämäläinen matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta ja yliairuena dosentti Leena Peltonen farmasian tiedekunnasta.

Lisätietoa: promootiosihteeri Hanna Korsberg, p. (09) 191 22064, hanna.korsberg(at)helsinki.fi