Language Regulation in Academia (LaRA)

Publications

Contact us

 

Forthcoming
 

Hynninen, Niina & Solin, Anna (forthcoming) Language norms in ELF. In: Will Baker, Martin Dewey & Jennifer Jenkins (eds) The Routledge Handbook of ELF.

 
2016
 

Hynninen, Niina (2016) Language Regulation in English as a Lingua Franca: Focus on Academic Spoken Discourse. Berlin: De Gruyter Mouton.

 

Hynninen, Niina, Solin, Anna, Vaattovaara, Johanna, Tiililä, Ulla & Nordlund, Taru (2016) Kielenkäytön rajoista ja mahdollisuuksista muuttuvissa instituutioissa. [On the constraints and possibilities of language use in changing institutions] In: Anna Solin, Johanna Vaattovaara, Niina Hynninen, Ulla Tiililä & Taru Nordlund (eds) Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa – The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016 [Yearbook of the Finnish Association of Applied Linguistics 2016] (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 74). 5–19. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/59717.

 

Solin, Anna, Vaattovaara, Johanna, Hynninen, Niina, Tiililä, Ulla & Nordlund, Taru (eds) (2016) Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa – The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016 [Yearbook of the Finnish Association of Applied Linguistics 2016] (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 74). http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/issue/view/4195.

 
 
University  of Helsinki koneen säätiö Humanistinen tiedekunta