Varhainen ravintointerventio ja β-soluautoimmuniteetin kehittyminen: mahdolliset mekanismit

 Early Dietary Intervention and Later Signs of Beta-Cell Autoimmunity

Yhdessä kohti maailmaa ilman tyypin 1 diabetesta!

 

Onko se mahdollista?

 

Tyypin 1 diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muussa maassa. Sairauden syntymekanismeja ei tarkalleen vielä tiedetä, mutta geneettisellä perimällä ja ympäristötekijöillä, kuten viruksilla ja ravitsemuksella on oma osansa.

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että varhaisella ravitsemuksella voisi olla vaikutusta diabeteksen kehittymiseen. EDIA-tutkimuksessa pyrimme selvittämään millä

mekanism(e)illa varhaisen ravitsemuksen vaikutukset välittyvät.

 

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille

 

Tutkimuksen rekrytointi on päättynyt.

 

 

 

Mikä on EDIA-tutkimus?

 

Tutkimuksessa pyrimme selvittämään kuinka varhainen ravintointerventio vaikuttaa lapsen riskiin sairastua tyypin 1 diabetekseen.  Tutkimusjakso kestää lapsen ensimmäisen elinvuoden ajan, ja lasten ruokavaliota muutetaan 9 kk:n ikään asti siten, että rintamaidon lisäksi yksinomaisen imetyksen loputtua lapsille annetaan lisämaitona ainoastaan tutkimuskorviketta.

 

Lisäksi lasten ruokavaliosta poistetaan tutkimusjakson ajaksi kaikki maito sekä naudan- ja vasikanliha ja kaikki niitä tai niiden ainesosia sisältävät ruoat. Seurantakäynnit tutkimuspoliklinikalla toteutetaan 3 kk:n välein.

 

Lue lisää EDIA-tutkimuksesta!