Potato virus Y: epidemiology, control and virus-host interactions

Perunan Y- viruksen tehostettu torjunta

Project / Hanke MMM 618/502/2008 (2008-2010)

University of Helsinki (HY), Department of Agricultural Sciences (plant virology) and MTT AgriFood Research, Oulu (biotechnology and food research)

Helsingin yliopisto (HY), maataloustieteiden laitos (kasvivirologia) ja
MTT Oulu, Biotekniikka- ja elintarviketutkimus

Symptoms/Oirekuvat lajikkeittain
Photos/Kuvat: Lea Hiltunen ja Anu Kankaala, MTT
Photo gallery/Kuvasto: Johanna Santala, HY
Figure legends/Kuvatekstit: Jari Valkonen, HY

Symptoms caused by secondary (seed tuber borne) infection of PVY strains O and NTN are illustrated for a number of different potato cultivars. The infected tubers planted in the field were produced in a glasshouse by graft-inoculating healthy plants with the respective PVY strains. Information about the strains PVY-O "UK" and PVY-NTN "Nevski" used in the experiments can be found in a paper freely available in PLoS ONE, see http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0115766

Kuvissa on kyse siemenlähtöisestä PVY-tartunnasta (ns. sekundäärioireet). Siemenperunat tuotettiin kasvihuoneessa kasveista, joihin oli tartutettu PVY:n rotu O (aiemmin yleinen) tai uusi N-rodun muunnos NTN (nykyisin yleisin). Käytetyistä virusroduista PVY-O "UK" ja PVY-NTN "Nevski" on lisätietoja PLoS ONE-lehden artikkelissa, joka on vapaasti luettavissa osoitteessa http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0115766

OBS! Infections occurring during the growing season do not always result in any visible symptoms.

HUOM! Taimivaiheen jälkeen tapahtuva PVY-tartunta ei aina johda havaittavien oireiden kehittymiseen kasvukauden aikana.

(Increase the size of the photo by clicking it)

(Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä)

 

Amazone (Planted/istutettu 29.5.09)

pvyo
PVY-O oireet (mild rugosity / lievää kurttuisuutta)
Photos from left to right / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 05.08.09


11.08.09 (falling canopy / lamoava kasvusto)

 

Annabelle (istutettu 29.5.09)

terveterve
Healthy uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvyopvyopvyn
PVY-NTN (mild yellowing and rugosity / lievä keltakirjavuus ja kurttuisuus)
Photos from left to right / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 11.08.09

vertailu
Comparison of healthy (left) and PVY-NTN infected leaf (right)

Vertailu (Terve lehti vasemmalla, PVY:n NTN-rodun saastuttaman Annabellen lehti oikealla)

 

Asterix (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected control / Terve kontrolli 22.07.09

pvynpvyn
PVY-NTN (mild rugosity and yellowing / lievää lehtilaitojen kurttuisuutta ja keltakirjavuutta) 22.07.09

vertailu

Comparison of healthy (left) and PVY-NTN infected leaf (right)

Vertailu (Vasemmalla terveen kasvin lehti, oikealla PVY:n NTN-rodun tartuttaman kasvin lehti, jossa lievää keltakirjavuutta)

 

Bellona (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected control / Terve kontrolli 22.07.09

pvyopvyopvyo
PVY-O (rugosity and bushy stunting / kurttuisuus, pensasmaisuus)
Photos from left to right / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 30.07.09; 28.08.09 (Plants infected with PVY-O in front / PVY-O-rodulla tartutetut etualalla)

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic / keltakirjavuus)
Photos from left to right / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.10; 20.08.09; 28.08.09 (canopy lies flat / lamoava kasvutapa )

vertailuvertailu

Photo to the left: healthy leaf (left) compared with a PVY-O-infected leaf; Photo to the right: healthy leaf compared with a PVY-NTN-infected leaf.

Vertailu Kuva vasemmalla: Terveen yksilön lehti vasemmalla ja PVY:n O-rodun tartuttama oikealla, Kuva oikealla: Terveen yksilön lehti vasemmalla ja PVY:n NTN-rodun tartuttama oikealla.

 

Bintje (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 20.08.09

pvyopvyo
PVY-O (mild rugosity and yellow mosaic / lievä kurttuisuus ja keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 11.08.09

pvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic and rugosity / keltakirjavuus ja kurttuisuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 11.08.09

vertailuvertailu

Photo to the left: healthy leaf (left) compared with a PVY-O-infected leaf; Photo to the right: healthy leaf compared with a PVY-NTN-infected leaf.

Vertailu (Kuva vasemmalla: Terve lehti vasemmalla ja PVY:n O-rodun tartuttama lehti oikealla, Kuva oikealla: Terve lehti vasemmalla ja PVY:n NTN-rodun tartuttama oikealla)

 

Blue Congo (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic / keltakirjavuutta)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 05.08.09

 

Idole (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (Yellow mosaic / keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 05.08.09

vertailu
Uninfected (left) and PVY-NTN-infected (right)

Vertailu: Terve yksilö vasemmalla, PVY:n NTN-rodun tartuttama oikealla.

 

Nicola (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic and mild rugosity / keltakirjavuus ja lehtien lievä käpristyminen)
Photos from left: Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 05.08.09

vertailu

Healthy (left) and PVY-NTN infected leaf (right)

Vertailu: Vasemmalla terve lehti, oikealla PVY-NTN-rodun tartuttama lehti

 

Opera (istutettu 29.5.09)

pvyopvyopvyo
PVY-O (yellow mosaic / keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 11.08.09

 

Pito (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 20.08.09

pvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic / keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 20.08.09

vertailu

Healthy (left) and PVY-NTN infected leaf (right).

Vertailu: Terve lehti vasemmalla ja PVY-NTN-rodun tartuttama oikealla.

 

Posmo (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09

pvyopvyopvyo
PVY-O (yellow mosaic, rugosity, later necrosis / keltakirjavuus, kurttuisuus, myöhemmin kuolio-oireita)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09; 11.08.09

vertailuvertailu

Photo to the left: Plants infected with PVY-O in front of the healthy plants. The close-up (right) shows a healthy leaf (left) compared with two leaves from a PVY-O infected plant.

Vertailu: Kuva vasemmalla: Etualalla PVY- O-rodun tartuttamat, taaempana terveet yksilöt. Kuva oikealla: Terve lehti vasemmalla, PVY- O-rodun tartuttamat oikealla.

 

Puikula (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvyopvyo
PVY-O (Stunting, yellow mosaic / kitukasvuisuus, keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09

vertailuvertailu

Photo to the left: poor and delayed emergence of plants from PVY-O-infected seed tubers. Photo to the right: healthy leaf (left) compared with a leaf infected with PVY-O.

Vertailu: Kuva vasemmalla: etualalla PVY-O-rodun tartuttamat – hidastunut taimettuminen, Kuva oikealla: terve lehti vasemmalla, PVY-O-rodun tartuttama oikealla.

 

Rikea (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09

pvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic and rugosity / keltakirjavuus ja kurttuisuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09

vertailuvertailu

Photo to the left: PVY-NTN-infected plants lie flat behind the healthy plants. Photo to the right: healthy leaf (left) compared with a leaf infected with PVY-NTN.

Vertailu: Kuva vasemmalla: Terveitä yksilöitä etualalla, PVY:n NTN-rodun tartuttamia penkin päässä - lamoava  kasvutapa 11.8.2009. Kuva oikealla: Terve lehti vasemmalla, PVY:n NTN-rodun tartuttama oikealla)

 

Rosamunda (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic and rugosity / keltakirjavuutta ja kurttuisuutta)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 11.08.09

 

Sabina (istutettu 29.5.09)

pvyopvyopvyo
PVY-O (rugosity and yellow mosaic / lehtien kurttuisuus, keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 05.08.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (rugosity and yellow mosaic / lehtien kurttuisuus, keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 05.08.09

 

Siikli (Sieglinde) (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic / keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 05.08.09

vertailu

Healthy leaf (left) compared with a leaf from a PVY-NTN-infected plant.

Vertailu: Terve lehti vasemmalla ja PVY-NTN-rodun tartuttama oikealla

 

Suvi (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (Stunding, rugosity, yellow mosaic / kitukasvuisuus, lehtien kurttuisuus, keltakirjavuus)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 22.07.09; 11.08.09

vertailu

Healthy leaf (left) compared with a leaf from a PVY-NTN-infected plant.

Vertailu: Terve lehti vasemmalla, PVY-NTN-rodun tartuttama oikealla.

 

Tanu (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09

pvyopvyopvyo
PVY-O (necrosis / kuolio-oireita)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09; 20.08.09

pvynpvyn
PVY-NTN (yellow mosaic, mild rugosity / keltakirjavuutta, lievää kurttuisuutta)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09

vertailuvertailuvertailu

Photo to the left: the poorly growing PVY-O infected plants of Tanu in front, compared with the plants growing from healthy seed tubers in the middle (30.07.09). Photo in the middle: healthy leaf (left) compared with a leaf from a PVY-O infected plant. Photo to the right: healthy leaf (left) compared with a leaf from PVY-NTN infected plant.

Vertailu: Kuva vasemmalla: Tanu-penkki etualalla, lähimpänä PVY-O-rodun tartuttamat, keskellä terveet yksilöt 30.07.09. Kuva keskellä: Terve lehti vasemmalla ja PVY-O-rodun tartuttama oikealla. Kuva oikealla: Terve lehti vasemmalla ja PVY-NTN-rodun tartuttama oikealla.

 

Van Gogh (istutettu 29.5.09)

terveterveterve
Uninfected / Terve kontrolli
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09; 20.08.09

pvyopvyopvyo
PVY-O (mild yellow mosaic and mild rugosity / lievää, vähäistä keltakirjavuutta ja kurttuisuutta)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09; 20.08.09

pvynpvynpvyn
PVY-NTN (mild yellow mosaic and mild rugosity / lievää, vähäistä keltakirjavuutta ja kurttuisuutta)
Photos from left / Kuvat vasemmalta oikealle 22.07.09; 05.08.09; 20.08.09

vertailuvertailu

Photo to the left: healthy leaf (left) compared with a PVY-O-infected leaf; Photo to the right: healthy leaf compared with a PVY-NTN-infected leaf

Vertailu: Kuva vasemmalla: Terve lehti vasemmalla ja PVY-O-rodun tartuttama oikealla. Kuva oikealla: Terve lehti vasemmalla ja PVY-NTN-rodun tartuttama oikealla.

 

Velox (istutettu 29.5.09)

terveterve
Uninfected / Terve kontrolli 22.07.09

pvyopvyo
PVY-O (rugosity and mild yellow mosaic / kurttuisuus, lievä keltakirjavuus) 22.07.09

pvynpvyn
PVY-NTN (mild yellow mosaic and rugosity / lievä keltakirjavuus ja kurttuisuus) 22.07.09