Kontaktuppgifter

Portugisisk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Studier

Studierna i portugisisk filologi ger utmärkta praktiska språkkunskaper och förtrogenhet med litteraturen, historien och kulturen i de länder där det talas portugisiska. Utöver praktiska språkkunskaper får du också lära dig grunderna i det portugisiska språkets struktur och historiska utveckling. Efter grundstudierna kan du välja att inrikta dig på antingen språket eller litteraturen.

Studierna i portugisiska är för dig som intresserar dig för något av följande alternativ:

  • att arbeta med en fascinerande och exotisk kultur
  • portugisisk eller latinamerikansk musik
  • intressant och högklassig litteratur
  • språkets strukturer och ordens ursprung.

Examensfordringarna och undervisning i portugisiska innehåller utöver studier som utvecklar praktisk språkfärdighet även olika områden inom språkforskning, litteratur och kulturhistoria. Man studerar språk och kultur i både Europa och Latinamerika och Afrika.

Det finns över 200 miljoner människor i världen som talar portugisiska. Kunskaper i portugisiska ger nyckeln till ett stort och rikt kulturområde.

Personer som talar flytande portugisiska behövs på många områden: som lärare, översättare, språkexperter vid företag och i internationella organisationer. Sysselsättningssituationen för de utexaminerade är god. Utbildningen ger den studerande möjlighet att arbeta inom flera olika slags yrken.

Särskild nytta av studierna har studerande av romanska språk men läroämnet lämpar sig som biämne även för andra som önskar förvärva breda språkkunskaper. Antalet studerande i portugisiska har stadigt vuxit under senare år.

Studier i portugisiska kan börjas med intensivkurs, som organiseras av läroämnet. Sedan är det möjligt att delta i biämnesprov, se institutionens webbsidor.

Studera hos oss Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

Studiehandbok (WebOodi)