Kontaktuppgifter

Portugisisk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

PERSONAL

Portugisisk filologi

MELO E ABREU, Liisa, FD, universitetslektor
U40 B526, tel.+358 2 94123791
Specialområde: modern portugisisk syntax
E-post: liisa.abreu[at]helsinki.fi

RIIHO, Timo, FD, professor i iberoromanska språk
U40 B517, tel. +358 2 94123794
E-post: timo.riiho[at]helsinki.fi

PALMA, Sofia, lektor vid Camões-institutet
U40 B526, tel. +358 2 94123794
E-post: sofia.palma[at]helsinki.fi

CARVALHO RIBEIRO, Patrícia, Centro Cultural Brasil Finlândia

BENINI LEINO, Bianca, Centro Cultural Brasil Finlândia

Administrativ personal

Studenttjänster i Metsätalo (på Flamma-intranet)