Kontaktuppgifter

Portugisisk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Om läroämnet

Under 1980-talet utvidgades den iberoromanska språkliga mångfalden vid dåvarande institutionen för romanska språk till att även omfatta portugisiska. Sedan 1983 har institutionen haft ett lektorat som upprätthålls av portugisiska staten. Sedan 2010 hör portugisisk filologi till institutionen för moderna språk.