Kontaktuppgifter

Portugisisk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Välkommen!

Helsingfors universitet är det enda universitetet i Norden där man kan studera Iberiska halvöns samtliga romanska språk: spanska, portugisiska, galiciska och katalanska. Kurser i det icke-romanska baskiska språket anordnas årligen.

Del av undervisningen finansieras med stöd från utländska källor: det ena lektoratet i portugisiska svarar Camões-institutet för, vilket är underställt Portugals utrikesministerium.

Aktuellt

Mer