Kontaktuppgifter

Portugisisk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Forskning

Lärarna vid ämnet forskar i portugisiskans satslära och språkhistoria.

Forskningen i iberoromansk filologi vid Helsingfors universitet var under första halvan av 1900-talet närmast språkhistorisk: redigering av medeltida texter samt utredning av växelverkan mellan arabiska och spanska. Den språkhistoriska linjen har fortsatt men den har kompletterats med forskning i bl.a. nutidsspråkens syntax och språkkontakter samt med ordboksprojekt.

Se Personal för forskarnas profiler i TUHAT-forskningsdatasystemet.

Forskarutbildning (webbsidor av humanistiska fakulteten)