Yhteystiedot

Portugalilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Tutkimus

Helsingin yliopiston iberoromaanisen filologian tutkimus oli vuosisadan alkupuolella lähinnä kielihistoriallista: keskiaikaisten tekstien editointia sekä arabian ja espanjan vuorovaikutuksen selvittelyä. Kielihistoriallinen linja on jatkunut, mutta sen rinnalle on tullut mm. nykykielten lauseopin ja kielikontaktien tutkimus sekä sanakirjaprojekteja. Vakinainen opettajakunta tutkii portugalin lauseoppia ja portugalin kielen historiaa.

Lisätietoa ajankohtaisista tutkimushankkeista ja julkaisuista löydät klikkaamalla tutkijoiden nimiä Henkilöstö-sivulla.

Pro gradu- ja lisensiaatintutkielmat sekä väitöskirjat on vuodet 1973-2009 koottu erityiseen opinnäytetietokantaan. Vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneita pro graduja löytyy nykykielten laitoksen gradusivuilta.

Jatkokoulutus

Jatko-opiskelijaksi pyrkimisestä on keskusteltava ensin oppiaineen professorin kanssa. Edellytyksenä hyväksytyksi tulemiselle on mm. perusteltu kirjallinen tutkimussuunnitelma.

Jatko-opiskelijoiden edellytetään osallistuvan aktiivisesti jatkokoulutusseminaareihin, joita järjestetään useita kertoja vuodessa. Seminaari-istunnoissa opiskelijat esittelevät tekeillä olevia töitään; niihin voi myös kuulua ulkomaisten vierailijoiden esitelmiä. Jatko-opiskelijoille tiedotetaan myös muista laitoksen järjestämistä tapahtumista, joiden voi katsoa nivoutuvan jatkokoulutukseen.

Lisätietoa humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta