Opiskelijaksi Työelämään

Portugalilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Opiskelu

Portugalilaisen filologian opinnot antavat sinulle erinomaisen käytännön kielitaidon sekä hyvät tiedot portugalinkielisten maiden kirjallisuudesta, historiasta ja kulttuurista. Käytännön kielitaidon lisäksi saat perustiedot portugalin kielen rakenteista ja historiasta. Perusopintojen jälkeen voit valita suuntaudutko enemmän kieleen vai kirjallisuuteen.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.

Tutkintorakenteen, tutkintovaatimukset sekä opetustiedot löydät WebOodin opinto-oppaasta (voit selata eri vuosien oppaita valitsemalla näytön yläreunan alasvetovalikosta haluamasi lukuvuoden).

Erityistä hyötyä opinnoista on espanjan opiskelijalle, mutta oppiaine sopii sivuaineeksi myös muille laajaa kielitaitoa haluaville. Portugalin opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden valmistua monen eri ammatin harjoittajaksi.

Portugalin kieltä puhuu maailmassa yli kaksisataa miljoonaa ihmistä. Sen taito avaa ovet suureen ja rikkaaseen kulttuurialueeseen. Portugalin kielen taitajia tarvitaan mitä moninaisimmissa työtehtävissä: opettajina, kääntäjinä, kieliasiantuntijoina yrityksissä ja kansainvälisissä järjestöissä. Valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä.