Yhteystiedot

Kanslia:
A.I Virtasen aukio 1, 4. krs. (PL55)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1915 0335
fax (09) 1915 0330

 

Opiskelu

kaide

Polymeerikemia on nuori mutta tärkeä tieteenala. Suuret molekyylit, polymeerit, muodostavat merkittävän osan elävistä organismeista joko tukirakenteina tai funktionaalisina yhdisteinä. Polymeerien valmistus ja prosessointi on yksi kemianteollisuuden avainaloista. Synteettisten polymeerien sovellusten määrä eri elämän aloilla kasvaa jatkuvasti. Edellytyksenä uusille teknisille ja esimerkiksi biolääketieteellisille sovelluksille on polymeerien valmistusmenetelmien kehittyminen, samoin kuin polymeerien fysikaalisten ominaisuuksien parempi ymmärtäminen.

Polymeerikemian opetus ja tutkimus keskittyy suurimolekyylisten yhdisteiden valmistamiseen sekä synteettisten ja luonnon polymeerien ominaisuuksien selvittämiseen. Polymeerikemian keskeisiä kysymyksiä on, kuinka suurten molekyylien ominaisuudet riippuvat yhtäältä niiden kemiallisesta rakenteesta ja toisaalta niiden koosta ja muodosta. Polymeerikemian laboratorion keskeisiä tutkimusaiheita ovat mm. uudet polymerointireaktiot, funktionaaliset ("älykkäät") ja amfifiiliset polymeerit ja polymeeriset nanopartikkelit sekä luonnon polymeerit.