Poliittinen historia

Poliittisen historian erityistehtävä on jäsentää lähimenneisyyttämme historiantutkimuksen menetelmin ja kehittää metodisia välineitä nyky-yhteiskunnan ja -maailman ymmärtämiseksi. Opetuksen ja tutkimuksen tavoitteena on tarjota tieteellisesti perusteltu kokonaiskuva oman aikamme poliittisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoista, synnystä ja kehityksestä.