Tieteelliset Pinkat

 

Pinkka
Viikinkaari 1 (PL 65)
00014 Helsingin yliopisto

pinkka-info(at)helsinki.fi

 

Suomelle uudet sienilajit

Cortinarius

Pinkka: Suomelle uudet sienilajit


Monet sienemme ovat edelleen hyvin huonosti tunnettuja ja niiden todellista monimuotoisuutta on ollut vaikea arvioida taksonomisten ongelmien vuoksi. Morfologiaan perustuva luokittelu on ollut hankalaa ja se on johtanut ristiriitaisuuksiin lajien määrittämisessä, nimien käytössä ja lajimäärän arvioinnissa.

Molekyylisystemaattiset tutkimusmenetelmät ovat selkeyttäneet sienten taksonomiaa. Niiden myötä on viime vuosina alettu ymmärtää, että sienten lajimäärä on paljon aiemmin ajateltua suurempi. Myös Suomen metsäluonnossa piileskelee yhä monia tuntemattomia sieniä.

Tämä pinkka esittelee Suomesta viime vuosien aikana löydettyjä ja tieteelle uutena kuvattuja suursienilajeja. Lajien selvitystyötä ovat rahoittaneet Ympäristöministeriö ja Suomen Akatemia.