Kasvilajintuntemuksen opettaminen – menetelmäkurssi luonnonvara-alan opettajille


Opintokokonaisuus on suunnattu toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa toimiville luonnon-vara-alan opettajille.

Tavoitteena on kehittää opettajien kasvilajintuntemuksen opetusmenetelmiä sekä omaa lajintuntemusta putkilo-kasveissa, sammalissa ja jäkälissä.