Arvokkaiden luontotyyppien kasvit Etelä-Suomessa

Arvokkaat luontotyypitEtusivu | Kurssi-info | Palmenian kurssi-info | Metsät | Perinnebiotoopit


Opintokokonaisuus on suunnattu valtion, kuntien ja yksityisen sektorin palveluksessa oleville metsä- ja ympäristöalan asiantuntijoille, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Tavoitteena on tutustua arvokkaiden luontotyyppien ilmentäjälajistoon sekä uhanalaisiin ja muihin huomionarvoisiin putkilokasveihin, sammaliin ja jäkäliin.