Harjumetsien paahdeympäristöjen hoito

Harjumetsien hoito

Ympäristöhallinnon kurssi Säkylässä 26– 27.5.2009.

Kurssi pidetään Suomen ympäristökeskuksen, metsähallituksen ja puolustusvoimien yhteistyönä Huovinrinteen varuskunnan harjualueella.

Kurssi tutustuttaa osallistujat harjumetsien ja erityisesti paahdeympäristöjen  nykytilaan ja hoitoon sekä paahdeympäristöjen eliölajistoon. Pinkkaan kootaan harjumetsien kasvi- ja jäkälälajistoa esittelevä kokonaisuus.