Pinkan esittely Pinkan käyttö

Poimintoja Pinkasta


 

Pinkka
Viikinkaari 1 (PL 65)
00014 Helsingin yliopisto

pinkka-info(at)helsinki.fi

Kasvien talvi

Vihreää talvella? Kuva: Pinkka

Vihreää talvella?

Pinkat | Talvivihreät luonnonkasvit I Talvivihreät puutarhakasvit I Koululaisille: Talvivihreät kasvit

Lajilistat: Talvivihreät luonnonkasvit (pdf) - Talvivihreät puutarhakasvit (pdf) - Koululaisille: Talvivihreät kasvit (pdf)

Vastuuhenkilö: Helena Åström

Tekijät: Helena Åström - Timo Saarinen - Ann-Sofie Åstrand

Kasvit on perinteisesti ryhmitelty lehtien elämänkaaren perusteella kahteen ryhmään. Ainavihannilla kasveilla ("ikivihreät") on lehtiä ympäri vuoden, kausivihannilla kasveilla ("kesävihannat") puolestaan vain kasvukauden aikana. Tyypillisesti ainavihantien kasvien lehdet säilyvät usean vuoden ajan. Esimerkiksi kuusen neulasten elinkaari on Etelä-Suomessa 5 - 7 vuotta.

Jako aina- ja kausivihantiin on kuitenkin ongelmallista, sillä monen ruohovartisen lajin lehdet säilyvät joko kokonaan tai osittain elossa talven yli, ja ne kuolevat vasta kun uudet lehdet ovat muodostuneet seuraavan kasvukauden alussa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa tällaisista lajeista käytetään termiä "wintergreen". Talvivihannat kasvit sijoittuvat siten lehtien elämänkaaren suhteen pitkäikäisiä lehtiä omaavien ainavihantien ja vain yhden kasvukauden lehtensä säilyttävien kausivihantien väliin.

Kirjallisuutta:

Chabot B.F. & Hicks D.J. 1982. The ecology of leaf life spans. - Annual Review of Ecology and Systematics 13:229-259.

Opettajien akatemia