Använding


Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Växternas vinter

Drosera

GRÖNA VÄXTER PÅ VINTERN?

Pinkka-helheter: Vintergröna naturligt förekommande växter - Vintergröna trädgårdsväxter - Skolelever: Vintergröna växter

Artlistor: Vintergröna naturligt förekommande växter (pdf) - Vintergröna trädgårdsväxter (pdf) - Skolelever: Vintergröna växter (pdf)

Ansvarsperson: Helena Åström

Sammanställning: Helena Åström - Timo Saarinen - Ann-Sofie Åstrand

Växterna indelas traditionellt enligt bladens livslängd i två grupper. De städsegröna (ständigt gröna) växterna har blad året om, medan de lövfällande växterna ("sommargröna växter") har blad endast under tillväxtsäsongen. Typiskt för de städsegröna växternas blad att de består under flera år. Till exempel granbarren kan i södra Finland uppnå en livslängd av 5-7 år.

En enkel indelning i städsegröna växter och lövfällande växter är problematisk eftersom flera örtartade växters blad kan bevaras helt eller delvis under vintern, och vissnar ner först då utvecklingen av de nya bladen under följande tillväxtsäsong startar. I den engelskspråkiga litteraturen kallas dessa växter vintergröna ("wintergreen"). Livslängden på de vintergröna växternas blad är således mellan de städsegröna växternas och de lövfällande växternas bladlivslängd.

Litteratur

Chabot B.F. & Hicks D.J. 1982. The ecology of leaf life spans. - Annual Review of Ecology and Systematics 13:229-259.