Lärare

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Skoluppgifter om växter och svampar – För lärare

Foto: Kira Maisniemi

För lärare | För elever | Lågstadiet | Högstadiet


Bland skoluppgifterna finns färdiga uppgiftsblad över växter och svampar, som grundskolans klasslärare eller biologilärare kan använda sig av i sin egen undervisning. Uppgifterna kan också användas av skolelever för kontrollering av den egna kunskapsnivån, samt av andra naturinriktade läroinrättningar.

Uppgiftsbladen är grupperade enligt klassnivåer (grundskolans årskurser 1–8) med lämpliga växt- och svampuppgifter för olika stadier. Klassnivåerna är endast riktgivande.

För varje uppgift finns själva uppgiftspappret och facit för uppgiften i pdf-format. I vissa fall är uppgiften kopierad i två eller tre exemplar på uppgiftspappret för att minimera lärarnas kopieringsarbete. Uppgiftspappren kan fritt användas till godo och kopieras för undervisningsändamål.

En del av uppgifterna har en link till databasen Pinkka över de växter som uppgiften behandlar. Databasen öppnas i ett nytt fönster. I databasen finns 2–3 bilder och en kort beskrivande text för varje växt- eller svampart, samt uppgifter om växtplatsen. Bilderna kan förstoras genom att klicka på bilden.

Skoluppgifterna har planerats av FM Elli Edgren, och gymnasie-elev Lilja Palmgren har gjort illustrationerna. Arbetet har möjliggjorts genom bidrag från Sparbanksstiftelsen i Helsingfors.

Kommentarer och förslag till tilläggsuppgifter tas gärna emot av Helena Åström, kontaktperson för de svenska sidorna.