Lärare

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Skoluppgifter om växter och svampar – För elever

Foto: Kira Maisniemi

För lärare | För elever | Lågstadiet | Högstadiet


På dessa sidor finns information om olika växter, svampar, mossor och lavar som du kan se i din närmiljö. Du kan välja någon växtgrupp varvid en artlista kommer fram. Ur artlistan kan man välja en art och titta på 2–3 bilder och en kort beskrivande text för arten ifråga.

Under rubriken ”uppgifter” finns färdiga uppgiftsblad grupperade enligt olika klasser. Du kan göra uppgifterna för din egen klassnivå, och dessutom repetera uppgifter som gåtts igenom tidigare. Du kan också testa om du kan göra uppgifter riktade mot en högre klass.

För varje uppgift finns själva uppgiftspappret och facit för uppgiften i pdf-format. Du kan spara pdf-filen på din egen dator eller printa ut den.

En del av uppgifterna har en link till databasen Pinkka över de växter som uppgiften behandlar. Då du klickar på linken över arter, öppnas databasen i ett nytt fönster. I databasen finns 2–3 bilder och en kort beskrivande text för varje växt- eller svampart, och uppgifter om växtplatsen. Bilderna kan förstoras genom att klicka på bilden.