Lärare

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Skolundervisning

Pinkka för skolelever: Foto: Terttu Jussila


På dessa sidor finns information för elever och skollärare om olika växter, svampar, mossor och lavar som kan ses i närmiljön.

På sidorna för skolelever kan man välja någon växtgrupp varvid en artlista kommer fram. Ur artlistan kan man välja en art och titta på 2–3 bilder och en kort beskrivande text för arten ifråga.

På sidans högra sida finns linkar till olika händelser med anslutning till biologi och till nätsidor, där du hittar mera information om naturen och natur som hobby.

På sidorna för lärare finns skoluppgifter om växter och svampar lämpliga för olika klasser i grundskolan.

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors har beviljat understöd för produktionen av skoluppgifter, och Svenska kulturfonden har beviljat understöd för Virtualskogens förverkligande på svenska.

Annat material som stöder skolornas biologiundervisning finns vid Resurscentret för biologiundervisningen, BioPop, som presenteras närmare på de egna webbsidorna.