Lärare

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Virtualskogen

Virtualskogen är en nätbaserad inlärningsmiljö som hämtar skogen till datorskärmen! Virtualskogen öppnar ett biologiskt skogsäventyr för nätanvändaren. Via Virtualskogens olika stigar kan man bekanta sig med de finska skogarna och hur skogsmiljön fungerar. Virtualskogen erbjuder en inblick i de olika skogstyperna och skogens mångfald av organismer. Flera av skogens växter, djur och svampar kan hittas längs Skogsstigen, både allmänt förekommande arter och hotade arter. Virtualskogen visar också hur människans inverkar på de finska skogarna.

Virtualskogen är riktad till femte och sjätte klassens elever och kan användas som hjälpmedel vid undervisningen om skogens biologi. Nätmiljön lämpar sig mycket väl också för andra årskurser!

Producent: Terttu Jussila (pro gradu -avhandling 2012, Biovetenskapliga institutionen, Helsingfors universitet)

Översättning till svenska: Åsa Stam

Kontaktperson: Helena Åström

Svenska kulturfonden har beviljat understöd för Virtualskogens förverkligande på svenska.