Lärare

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

För skolelever - Växter

Foto: Kira Maisniemi

Genom att klicka på växtens namn öppnas ett kort med bilder och uppgifter om arten.


Träd

Asp 
Björk
Ek 

En
Glasbjörk

Gran

Gråal
Klibbal
Lind

Lönn 
Rönn 
Skogslind

Sälg
Tall 
Vårtbjörk


Buskar

Dvärgbjörk
Hassel
 


Ris

Blåbär
Lingon
Linnea

Ljung 
Kråkbär, kråkris


Örter

Örter på gårdsplanen:

Brännässla
Groblad
Gåsört

Hästhov
Maskros

Prästkrage

Rödklöver
Vitklöver

Örter i skogen:

Blåsippa
Ekorrbär
Harsyra

Kattfot
Ormbär, trollbär
Skogsnäva, midsommarblomster

Skogsstjärna
Skogsviol

Vitsippa

Strand- och vattenväxter:

Blåsäv
Gul näckros
Strandaster

Svärdslilja
Vass
Vit näckros

Ålnate
Älggräs


Ormbunkar

Strutbräken