Lärare

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

För skolelever - Lavar

Lavar

Genom att klicka på lavens namn öppnas ett kort med bilder och uppgifter om arten.


Lavar

Blåslav
Bägarlav

Islandslav

Vit renlav (fönsterlav)