Lärare

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

BioPop – resurscentrum för biologiundervisningen

BioPOP


BioPop -resurscentret är ämnad för att stöda biologi-undervisningen i grundskolan och gymnasiet, och att inspirera till biologistudier på alla klassnivåer genom samarbete mellan univeristetet, skolan och andra aktörer.

BioPop har aktivt samarbete med LUMA-centret. BioPop erbjuder undervisningsmaterial och ordnar mångsidig verksamhet som stöder biologiundervisningen, samt erbjuder möjligheter till biologisk hobbyverksamhet.

BioPop-resurscentrets verksamhet utvecklas kontinuerligt. Idéer om verksamhetsformer tas emot med glädje!

Mera information på BioPops webbsidor (tillsvidare endast på finska).