Natur som hobby

Natur som hobby

I helheterna för studerande finns information om lavar, mossor, kärlväxter, svampar och trädgårdsväxter i vårt land.

Länkarna till vänster tar dig till andra intressanta sidor (på finska). På Pinkkas finskspråkiga sidor finns bland annat en artkännedomshelhet om alla Finlands orkidéer, som är producerad i samarbete med Finlands orkidéförening. En helhet om handelssvampar och giftiga svampar är producerad med hjälp av bidrag från Suomen kulttuurirahasto.

För dem som är intresserade av exotiska växter rekommen-deras Helsingfors universitets botaniska trädgårdars (Kajsaniemi och Gumtäkt) helheter (på finska).