Använding

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Upphovsrätt

Foto: Ida Pimenoff

Bilderna och texterna i Pinkka är fritt användbara för privata undervisnings- och inlärningsändamål. Kommersiell användning och materialdistribuering är utan separat överenskommelse förbjudna.

Pinkka har rättighet till de bilder som producerats som universitetets tjänstearbete under  arbetstid. Fotografen innehar rättigheten till övriga bilder. Pinkka betalar inte ersättning för användningen av bildmaterial.

Fotografer:

  • Veli Haikonen (mossor)
  • Maria Härkönen (allmänna bilder av svampar)
  • Hanna Karttunen (kärlväxter)
  • Elina Leskinen (alger)
  • Kira Maisniemi (kärlväxter)
  • Simo Miettinen (svampar)
  • Jouko Rikkinen (alla organismgrupper)
  • Seppo Turunen (kärlväxter)
  • Viivi Virtanen (mossor)

Bilderna för helheten om Finlands orkidéer (Suomen kämmekät) har erhållits från Finlands orkidéförening r.f.

Fotograferingen av kärlväxtprover har gjorts i samarbete med Naturhistoriska centralmuséets botaniska museum. Amanuens Heino Vänskä har valt för ändamålet lämpliga herbarieprover, som därefter fotograferats vid institutionen för bio- och miljövetenskaper. Forskartekniker Markku Lehtonen har fotograferat de flesta prover. Bearbetningen av bildmaterialet har huvudsakligen gjorts av nätproducent Kira Maisniemi.