Använding

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Pinkkas användning – testa din kunskap

Drosera

Det är möjligt att testa sin artkunskap genom att öppna en helhet i Pinkka och välja mellanbladet ”Göm namnen”, varvid namnen och klassificeringen göms både på framsidan och artsidan.

Man kan navigera på vanligt vis mellan artsidorna och grupperna fastän namnen är gömda. Du kan testa din kunskap genom att använda ”test”-funktionen.

Testfunktionen riktar sig mot den helhet, samt växterna inom denna, som valts. Artnamnet skrivs in i fältet och ”Besvara” -knappen berättar hur artbestämningen lyckades. Ifall någon art är för svår för den egna kunskapsnivån, kan man förbigå den genom att trycka på ”Följande”-knappen.