Använding

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Pinkkas användning – sökfunktion

Drosera

De olika helheterna som finns i Pinkka består av nätsidor med bilder och information om de olika arterna, som kan öppnas genom att klicka på ifrågavarande helhet. Alla de arter som finns i en viss helhet syns i alfabetisk ordning då helheten klickas upp.

Namnet och en bild av varje art syns på denna försida. Arterna är grupperade på mellanblad, t.ex. mossorna och ormbunksväxterna finns på skilda mellanblad. Artgrupperna kan väljas genom att välja rätt mellanblad överst på försidan.

Uppgifter om de enskilda arterna finns på artsidorna, som kan öppnas genom att klicka på den valda artens bild eller namn. På artsidan finns artens vetenskapliga namn, klassificering, text och bilder. Den taxonomiska klassificeringen syns genom att välja visa/göm. Då man väljer en bild från artsidan förstoras den upp och visas överst. Då den översta bilden väljs, öppnas den i stort format i ett eget fönster.

I de olika helheterna av Pinkka kan olika arter sökas fram genom att använda sökfunktionen som finns överst på sidan. Man kan söka fram arten på basen av det vetenskapliga eller svenska namnet genom att skriva in namnet i sökfältet.