Använding


Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Framtidsplaner

Pinkka och Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) vid Helsingfors universitet har börjat med ett praktiskt samarbete för att utveckla inlärningsmiljön. IKT-teamet vid Luomus bygger upp en ny databas och ett nytt användargränssnitt för inlärningsmiljön. Inlärningsmiljön har därmed tillträde till centralmuseets informationsresurser samt applikationer. Dessutom sparas Pinkkas artmaterial i Luomus databaser där de i framtiden kan användas av till exempel Finlands Artdatacenters webbapplikationer.


Uppbyggandet av Pinkkas nya databas och användargränssnittet är alltså i full gång och nya funktioner tas i bruk varefter de är klara. Förnyelsen av inlärningsmiljön blir klart före sommaren 2016.