Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

590214 Farmakognosi, föreläsningar 4 sp

Oxalis, farmakognosi

Info | Pinkka-helheter

Artlista: word, pdf

Mål: att ge baskunskaper i farmakobotanik och farmakokemi. Under föreläsningarna går man igenom de viktigaste drogerna, de läkemedel som utvinns ur dem och produktion av läkemedel. Under kursen bekantar man sig även i korthet med etnofarmakologi och med sökande av nya läkemedel från naturen.

Kurssi-info

Undervisning: föreläsningar (36 h) och ett besök i botaniska trädgården i Kajsaniemi.

Studier på egen hand: övning av medicinalväxtsartkännedom med hjälp av den virtuella floran och studier i botanik med hjälp av kursbokens sidor 10-60.

Litteratur: Hiltunen-Holm (ed.): Farmakognosia – Farmaseuttinen biologia, Yliopistopaino 2000.

Avläggande: Kursen avläggs med två tenter, varav den ena omfattar botanik och den andra farmakognosi. I botaniktenten ska man känna igen åtta medicinalväxter och ge deras namn på svenska eller finska samt latin. Dessutom ska man besvara frågor gällande växtorganologi och -anatomi. Farmakognositenten omfattar primär- och sekundärmetaboliterna samt produktion av droger och växtbaserade läkemedel. Kursens slutliga vitsord är ett medeltal av de båda tenternas vitsord, så att botaniktentens vitsord har vikten ett och farmakognositentens vitsord vikten 3.