Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

526098 Växtartkännedom II, 4 sp

Växtartkännedom II

Pinkka-helheter: Ormbunksväxter | Nakenfröiga växter | Gömfröiga växter | Enhjärtbladsväxter
Gräs | Halvgräs | Tågväxter | Växtbeskrivningarna huvudsakligen på finska.

Ansvarperson: Jouko Rikkinen

Innehåll och målsättning

Studieavsnitt över artkännedom som läses på egen tid med hjälp av herbarieprover och Pinkka. Målsättningen är att lära sig artbestämma 500 kärlväxtarter från hela Finland. Studieavsnittets omfång är 4 sp.

Förhandskrav

Som förhandskrav för tentering av studieavsnittet är att grundartkännedomen är avklarad (Växtartkännedom  I, 52064, 3 sp).

Litteratur och tilläggsmaterial

Som bredvidläsningslitteratur rekommenderas: Hämet-Ahti et al. 1998: Retkeilykasvio. 4. uppl. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. 656 s. Även de svenska artnamnen finns i boken, samt ett register över de svenska växtnamnen.  Även andra floror kan användas enligt eget val.

Tilläggsmaterial finns på nätet i inlärningsmiljön Pinkka, där nästan alla växter som ingår i helheten finns presenterade i form av bilder och beskrivande text. En del av växtbeskrivningarna är också översatta till svenska, resten av växterna har finsk text.

Du kan testa din artkunskap i Moodle (526098 Kasvituntemus II harjoitustesti). Övningstenten godkänner endast vetenskapliga namn.

Tentamen

Studieavsnittet tenteras genom att kontakta ansvarspersonen (johannes.enroth|at|helsinki.fi, jouko.rikkinen|a|helsinki.fi). Tenten är en artkännedomstent med 30 växter (nättent) som skall bestämmas. Bestämningslitteratur samt anteckningar får medtas till tenten. Tenten bedöms på skalan 0-5.