Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

525002 Växtanatomi övningsarbeten, 3 sp

Växtanatomi

Växtanatomidelen av kursen

Pinkka: preparatlista


Ansvarsperson

Universitetslektor Helena Åström, huvudämnet växtbiologi, svenskspråkig undervisning

Målsättning

Målsättningen med kursavsnittet i växtanatomi är att ge grundläggande information om fröväxternas anatomi och introducera till mikroskopisk undersökning av olika växtdelar. Ljusmikroskopi, framställning av mikroskoppreparat, igenkänning av olika vävnader i mikroskop. Gömfröiga och nakenfröiga växters primära och sekundära grundstruktur.

Kursinfo

  • Tidigare avlagda studier: kemins grunder, biokemi övningsarbeten, introduktion till botaniken, cellbiologi och cytogenetik – rekommenderas
  • Innehåll: De olika växtdelarnas inre byggnad hos mono- och dikotyledoner, samt barrträd undersöks (rot, stam, blad, samt blomma och frukt) med hjälp av färdiga eller egenhändigt gjorda mikroskoppreparat.
  • Litteratur: Kurskompendium.
  • Genomförande: Föreläsningar och mikroskoperingsövningar. Kurskompendiet och föreläsningarna tenteras (skala 0-5).

Fotografier © Tuuli Timonen. Privata personer får använda bilderna till studie- och undervisningsbruk, men bildernas distribuering och kommersiella användning förbjuden utan separat lov.