Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

52063 Svampkurs (2 sp)

Mykologins grunder, Pinkka

Artlista gruppvist: svenska - finska - vetenskapliga namn. word | pdf
Sammanställd av Elli Edgren.

Artlista i alfabetisk ordning: vetenskapliga - svenska namn. word | pdf

Svampkurs som innefattar föreläsningar, övningsarbeten (mikroskopering) och exkursioner. Kursen behandlar svamparnas systematik, byggnad, evolution och artkännedom. Ätliga och giftiga svampar, samt handelssvampar presenteras.

Över 100 svampar presenteras i denna helhet.

Kursen hålls i september-oktober. Kursen tenteras med ett förhör i artkännedom som hålls den sista kursdagen i fält. Bedömningsskala 1-5. Obligatoriskt deltagande i föreläsningar, övningsarbeten och exkursioner. Närmare information om exkursionsmålen ges vid kursstarten. Kursen passar bäst in i programmet för andra studieåret eller senare.

Kurslärare: FM Elli Edgren, fil.stud. Jon Rikberg
Förfrågningar: Helena Åström, e-post: helena.astrom(at)helsinki.fi