Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

52464  Vetenskaplig växt- eller svampsamling, 3-10 sp

Pinkka

Den vetenskapliga växt- eller svampsamlingen, som ingår som studieavsnitt i växtbiologi huvudämnets fritt valbara studier, kan göras antingen som ett traditionellt herbarium eller i digital form.

Studieavsnittets omfattning är 3-10 sp, på basen av hur många insamlingar som ingår.  Specifika kriterier för insamlingarnas antal finns separat för det traditionella herbariet och för det digitala herbariet (se nedanstående linkar).  Herbariet inlämnas till amanuens Heino Vänskä, som går igenom och bedömer det.