Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

52601 Växternas morfologiska adaptation, 4 sp

Växtanatomi

Pinkka: arter enligt vegetationszoner: Arktiska-oroarktiska | Boreala | Tempererade | Meridionala | Subtropiska och tropiska


Kurslärare

Helena Åström och Timo Saarinen / Växtbiologi

Målsättning

Kursdeltagarna får en inblick i fröväxternas morfologiska och fysiologiska anpassningar till jordens olika ekosystem från arktiska områden till tropiken. Efter avlagd kurs förstår studerandena hur de morfologiska anpassningarna gynnar växternas framgång i olika levnadsförhållanden. Studerandena blir förtrogna med mikroskopering av anatomiska preparat och tolkning av dessa, och lär sig känna igen olika organologiska anpassningar. Den information som erhålls under kursen tolkas och bearbetas enligt principen för samordnad undervisning.

Innehåll

Kursen innefattar föreläsningar om fröväxternas morfologiska och fysiologiska anpassningar till olika vegetationszoner, självständigt utförda litteraturuppgifter, mikroskopering och andra övningsuppgifter. En del av uppgifterna utförs i Botaniska trädgården (i Kajsaniemi i växthusen och i uteträdgården, samt i Gumtäkt på de växtgeografiska avdelningarna i uteträdgården) och en del i Gardenia.

Genomförande

Deltagande i kursen och utförande av inlärningsuppgifterna. Läromedel och litteratur: Kurskompendium och vetenskapliga artiklar som används i kursuppgifterna.

Bedömning

Kursen bedöms som godkänd/underkänd.