Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

585022 Botaniska exkursioner, 2 sp

Pinkka

Exkursion till Lampis - Exkursionsmål och artlistor - program (PDF)

Exkursion till Åland - Exkursionsmål och artlistor


De botaniska exkursionerna har långa traditioner inom den svenska botanikundervisningen vid Helsingfors universitet. Exkursionerna till Lampis (Tavastland) och Åland har arrangerats ända sedan slutet av 1980-talet och utvecklades från början av professor Carl-Adam Hæggström och professor Yrjö Vasari. Sedan år 1993 har exkursionerna dragits av professor Carl-Adam Hæggström och universitetslektor Helena Åström, som också sammanställt beskrivningarna över de olika exkursionsmålen samt artlistorna. FM Åsa Stam, fil.stud. Ann-Sofie Åstrand och forskningstekniker Anneli Ekman har bidragit med sammanställningen av artbeskrivningarna i Pinkkas databas.

Kursmaterialet har finansierats av Lärarakademin vid Helsingfors universitet.

Via länken upptill på sidan kan du välja de olika exkursionsmålen i Lampis. För varje exkursionsmål finns en beskrivning över stället som besöks, en artlista och en länk till databasen Pinkka, där tilläggsinformation om de olika arterna finns.

Tidpunkt: Exkursion till Lampis i september och till Åland i maj. Exkursionsprogrammet hittas via länken upptill på sidan.

Plats: Lampis biologiska station (Lammi, Tavastland)/ Nåtö biologiska station (Åland)

Ansvarsperson: Helena Åström, enheten för växtbiologi, svenskspråkig undervisning

Kurslärare: Carl-Adam Hæggström och Helena Åström

Målsättning: Att fördjupa kunskaperna i praktisk artkännedom och naturtypskännedom.

Innehåll: Exkursionen i Lampis med omgivning hålls utgående från Lampis biologiska station. I Lampis med omgivning besöker vi olika skogstyper och tittar på lundvegetation, strand- och vattenväxter. Vi besöker ett borgberg i Janakkala och tittar på myrvegetationen på Suurisuo. Exkursionen på Åland hålls utgående från Nåtö biologiska station. På Åland bekantar vi oss med lövängens vegetation och skötsel, strandängar, kulturpåverkad mark och besöker en granurskog.

Kursinfo:

  • Målgrupp: 2.-3. årets studerande
  • Förkunskaper: Växtartkännedom I (52064)
  • Genomförande: Fältkurs. Kursmaterial på Moodle och i Pinkka.
  • Bedömning: Godkänd/ underkänd