Använding Plock ur Pinkka

Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Välkommen till Pinkkas nätsidor

Pinkka, drosera

Pinkka är en nätbaserad inlärningsmiljö som syftar på att stöda igenkänningen av arter och livsmiljöer. Namnet Pinkka kommer från ett knippe av torra herbarieprover (på finska: kasvipinkka), som traditionellt använts för inlärning av artkännedom.

Pinkka baserar sig på en omfattande databas av bilder och texter. Utgående från databasen produceras informationspaket eller studiehelheter för olika användargruppers behov – virtuella herbarieknippen.

På basen av de olika målgrupperna kan helheterna delas in i fem grupper: helheter för studerande och forskare, lämpliga helheter för skolelever och den stora allmänheten, samt helheter som stöder fortbildningen inom Helsingfors universitet.

Helheter för studerande och skolelever finns tillgängliga också på svenska. Man kan välja helheter för olika målgrupper via linkarna som finns i nätsidornas övre del.

Producering av svenskspråkigt material till Pinkka har till stor del kunnat genomföras med hjälp av bidrag från följande instanser:

  • Lärarakademin vid Helsingfors universitet (nätportal om växternas vinter, botaniska exkursioner till Lammi och Åland)
  • Rektorsdelegationen för Högskoleutbildningen i Helsingfors – RHH (trädgårdsväxter)
  • Sparbanksstiftelsen i Helsingfors (skolmaterial)
  • Svenska kulturfonden (växtartkännedom, svampartkännedom)