812079 Siemen- ja versotunnistus (KVIL404), 2 op

Aegopodium podagraria (vuohenputki). Kuva: Tuomo Härkönen 2000

Kurssi-info | Apua latinaan

Pinkat: Versotunnistus | Siementunnistus tieteellisen nimen mukaan |
Versotunnistus | Siementunnistus suomenkielisen nimen mukaan


Kurssi-info

Vastuuhenkilöt: Ilpo Kuokka ja Johanna Kolehmainen


Tavoite

Tärkeimpien peltoympäristön hyöty- ja haittakasvien versojen ja siementen tunnistus.

  • Kohderyhmä: Pakollinen kasvinviljelytieteen pääaineopiskelijoille
  • Ajoitus: 3.-4. vuosi.
  • Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu.
  • Arviointi: Kuulustelut.
  • Yhteydet muihin opintoihin: Muut kasvintuotantotieteen opintosuunnat sekä kasvitiede.


Oppimateriaali


Lista opintojakson vaatimuksiin kuuluvista versoista ja siemenistä on kopioitavissa C-talon 3. kerroksen kasvienlukusalin kaapista (KVIL404-kurssin materiaalit) tai konservaattori Johanna Kolehmaiselta. Kuvamateriaali opiskeltavista versoista ja siemenistä löytyy Pinkasta. Siemennäytteet ovat opiskelua varten myös kasvienlukusalissa.


Kuulustelu

Kuulustelut järjestetään sopimuksen mukaan C-talon 3. kerroksen tiloissa. Tenttiaika on kaksi tuntia. Siemenet tentitään putkiloissa olevista näytteistä ja versot tietokoneella kuvista. Kuulusteluissa on versoista osattava heimo, tieteellinen nimi ja suomen- tai ruotsinkielinen nimi. Siemenistä on osattava vain tieteellinen nimi. Samalla kuulustelukerralla voi tenttiä sekä versot että siemenet, mutta on suositeltavaa, että ne tentitään erikseen.


Ilmoittautuminen

Tenttiin ilmoittaudutaan konservaattori Johanna Kolehmaiselle (C-talon 3. kerros, huone 335), p. 050 3185353, johanna.kolehmainen|at|helsinki.fi.


Arvostelu
Arvostellaan kuten KTT106.