82400 Puutarhakasvitiede 1 (PTARH304), 5 op

Rusokuusama

Pinkat: Puuvartiset koristekasvit | Perennat ja ryhmäkasvit | Ravintokasvit

Vaatimuslajit: word | pdf


Puutarhakasvitiede 1 (5 op) kuuluu kaikkien puutarhatieteeseen erikoistuvien kasvintuotannon biologian pääaineopiskelijoiden tutkintovaatimuksiin. Ennen Puutarhakasvitiede 1:tä on suoritettava Kasvimorfologian (KTB106) sekä Kasvimaantieteen ja -ekologian (KTB244) tai näitä vastaavat opintojaksot. Puutarhakasvitiede I sisältää luento-opetusta, harjoitustehtäviä ja lajintuntemusosan. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. Vastuuopettaja on yliopistonlehtori Leena Lindén.

Puutarhakasvitiede 1:n lajintuntemusosassa opetellaan tunnistamaan tärkeimmät Suomessa viljeltävät ja viherrakentamisessa käytettävät puutarhakasvit (ravintokasvit, perennat ja ryhmäkasvit sekä puuvartiset kasvit, yhteensä 248 taksonia). Lajintuntemus opiskellaan pääosin itsenäisesti. Maataloustieteiden laitoksen kasvienlukusalissa on opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu kuivattujen kasvinäytteiden kokoelma. Pinkasta löytyy jo osa kurssin vaatimuslistojen lajeista, ja loputkin kasviesittelyt pyritään vähitellen saamaan Pinkkaan verkossa opiskeltaviksi. Useimpiin opiskeltavista lajeista voi tutustua kasvavina Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kokoelmissa Kaisaniemessä ja Kumpulassa. Näihin kokoelmiin, samoin kuin Viikin kampusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan arboretumiin, käydään tutustumassa kontaktiopetuksen yhteydessä.

Puutarhakasvitiede 1:n lajintuntemus kuulustellaan yleensä kuivatuista näytteistä. Kuulusteluja järjestetään kerran kuussa maataloustieteiden laitoksen kasvienlukusalissa. Kontaktiopetuksen yhteydessä järjestetään tilaisuus tenttiä ravintokasvit elävistä näytteistä Kumpulassa. Lajintuntemustentit arvioi tuntiopettaja Ilpo Kuokka.


>> Katso myös tentistä pudotetut lajit:
Puuvartiset koristekasvit | Perennat ja ryhmäkasvit