Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta - Lajintuntemuskurssit

Mm-tdk

Pieni maatalouslajintuntemus (KTT106)
Laaja Maatalouslajintuntemus (KASV451), 4 op
Laaja Maatalouslajintuntemus (KASV451), 3 op (PTARH304:n suorittajille)

Puutarhakasvitiede 1 (PTARH304), 5 op
Puutarhakasvitiede 2 (PTARH406), 5 op

Siemen- ja versotunnistus (KVIL404)

Metsälajintuntemus (KASV148)

Tropical plants of economic importance (KTT507) (englanniksi)