Oppilaille Opettajille

 

Pinkka
Viikinkaari 1 (PL 65)
00014 Helsingin yliopisto

pinkka-info(at)helsinki.fi

 

Koulutehtäviä kasveista ja sienistä - Opettajalle

Puolukka ja karhunkääpä. Kuva: Kira Maisniemi 2008

Opettajalle | Oppilaalle | Tehtäviä ala-asteelle | Tehtäviä yläasteelle


Koulutehtävä-osiossa on peruskoulun luokanopettajien tai aineenopettajien käyttöön laadittuja kasveihin ja sieniin liittyviä valmiita tehtäväpapereita. Myös oppilaat voivat käyttää tehtäviä hyväkseen eri aihepiirien kertauksessa, ja muut ympäristöalan oppilaitokset omien tarpeidensa mukaan.

Tehtävät on jaoteltu luokkatason mukaan (peruskoulun luokat 1-8) kullekin ikävaiheelle sopivilla kasvi- ja sienitehtävillä. Ehdotetut luokkatasot ovat viitteellisiä. Jokaisen tehtävän kohdalla tehtäväpaperi ja tehtävän ratkaisut ovat pdf-muodossa. Joidenkin tehtäväpapereiden kohdalla tehtävä on kopioitu kahteen tai kolmeen kertaan samalle paperille opettajien monistustyön helpottamiseksi. Tehtäväpapereita voidaan vapaasti käyttää ja kopioida opetustarkoituksiin.

Kunkin tehtävän kohdalla on linkki tietokantaan, jossa tehtävän kasvi- tai sienilajit esitellään lyhyesti. Esittelyssä kustakin lajista on 2-3 kuvaa ja lyhyt kuvaus lajista ja sen kasvupaikka-vaatimuksista. Tietokannan kuvia voidaan suurentaa klikkaamalla kuvaa.

Koulutehtävät on suunnitellut FM Elli Edgren ja lukiolainen Lilja Palmgren on tehnyt niihin kuvat. Sivusto on käännetty ruotsin kielestä ja siihen on saatu tukea seuraavalta taholta: Sparbanksstiftelsen i Helsingfors.

Pinkan tekijäryhmä ottaa mielellään vastaan kommentteja ja ehdotuksia lisätehtävien laatimiseen.