Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kasvit

Kumpulan puuvartiset

Pinkat: Kumpulan puuvartiset


Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kasvimaantieteellinen osasto järjestetty kasvien alkuperän mukaan: Suomen, muun Euroopan, Kaukoidän, Japanin ja Läntisen Pohjois-Amerikan lajistoa esitellään omina kokonaisuuksinaan. Kokoelman tieteellistä arvoa korostaa se, että kaikki kasvit ovat tunnettua alkuperää: monet niistä on hankittu siemeninä lajien luontaisille kasvupaikoille järjestetyillä keruumatkoilla.

Kasvitieteellisen puutarhan Kumpulan kokoelmia käytetään monin tavoin Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksen kasvitieteen opetuksessa. Esimerkiksi kasvimaan-tieteellisen osastoon tutustutaan jo kasvitieteen johdantokurssilla ja sen antia hyödynnetään useilla kasvimaantieteen opintojaksoilla.

Pinkkaan on tulossa kattava Kumpulan puutarhan kasveja esittelevä kokonaisuus. Työ on aloitettu puutarhan puista ja pensaista, joista tällä sivulla on esitelty joitakin esimerkkejä.