Kasvitieteelliset kokoelmat


Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha
Pinkat:

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha

Linkit

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha

Kasvi- ja sienitieteelliset kokoelmat / Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kasviatlas – Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto
Hatikka – Luonnontieteellisen keskusmuseon havaintotietokanta