Puutarhan ja pihapiirin sammalet

Pinkat

Suurin osa Suomen 882 sammallajista esiintyy vain luontaisilla kasvupaikoillaan esimerkiksi metsissä ja soilla. Eräät lajit, ns. kulttuurinsuosijat, ovat kuitenkin selvästi hyötyneet ihmistoiminnasta ja viihtyvät luontaisten kasvuympäristöjensä lisäksi ihmisasutusten liepeillä: pihoissa, puutarhoissa, betonirakenteilla, katoilla jne. Muutamia lajeja voidaan sanoa jopa rikkasammaliksi, koska ne ovat luonnossa harvinaisia ja niukkoja, ja esiintyvät runsaampina vain ihmisen luomilla kasvupaikoilla.

Tämä valikoima sisältää tavallisimmat kulttuurinsuosijasammalet ja niiden lisäksi eräitä Suomessa yleisiä metsäsammalia, joita saattaa tavata esimerkiksi pihakivillä, -kallioilla ja pihojen reunoilla, erityisesti jos piha rajoittuu metsään. Nimistö noudattaa teosta Suomen sammalet – levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus (toim. T. Ulvinen, K. Syrjänen ja S. Anttila, Suomen ympäristö 560, Suomen ympäristökeskus 2002).

Puutarhan ja pihapiirin sammalet -kokonaisuudessa on käytetty kuvia Michael Lüthin "Bilder von Moosen - Europa" -CD-ROM-julkaisulta.

Lisätietoja opetuspaketista voi kysyä Johannes Enrothilta, etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi.