590214 Farmakognosia, luennot 4 op

Oxalis


Info | Pinkat


Tavoitteet: antaa perustiedot farmakokasvitieteestä ja farmakokemiasta. Luennoilla perehdytään tärkeimpiin rohdoksiin, niistä saataviin lääkeaineisiin ja lääkeaineiden tuottamiseen. Jakson aikana tutustutaan myös lyhyesti etnofarmakologiaan ja uusien lääkkeiden etsimiseen luonnosta.

Kurssi-info

Opetus: luennot (36 h) ja käynti kasvitieteellisessä puutarhassa Kaisaniemessä.

Omatoiminen opiskelu: lääkekasvilajintuntemuksen harjoittelu virtuaalikasvion avulla ja kasvitieteen osuuden opiskelu kurssikirjasta, s. 10-60.

Kirjallisuus: Hiltunen-Holm (toim.): Farmakognosia – Farmaseuttinen biologia, Yliopistopaino 2000. Luentomateriaali on julkaistu ApuMatissa.

Suoritustapa: opintojakso suoritetaan kahdella tentillä, joista toinen käsittelee kasvitiedettä ja toinen farmakognosiaa. Kasvitieteen tentissä tulee tunnistaa 8 kpl lääkekasvia kuvien perusteella ja antaa niistä suomen- tai ruotsinkielinen nimi ja latinankielinen nimi. Lisäksi tulee vastata kirjallisesti kysymyksiin kasviorganologiasta ja –anatomiasta. Farmakognosian tentin aihealueet ovat primaari- ja sekundaarimetaboliitit sekä rohdosten ja lääkeaineiden tuottaminen. Opintojakson loppuarvosana muodostuu osatenttien painotetusta keskiarvosta siten, että kasvitieteen painoarvo on yksi ja farmakognosian kolme.